A Magyar Sí Szövetség Közgyűlési Határozatai 2012. május 23.

1/2012 (2012.05.23) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés levezető elnöknek megválasztja Kálomista Gábort (27 igen , 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal. „
2/2012 (2012.05.23) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztja Nagy Csabát és Molnár Lászlót (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal. „
3/2012 (2012.05.23) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés jegyzőkönyv vezetőnek megválasztja Bodai Juditot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Gedeont (Rozmaring SE) és Büki Gábort  (27 igen , 0 nem és 0 tartózkodás)  szavazattal. „
4/2012 (2012.05.23) számú közgyűlési határozat:
 „A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1)Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása
2)Az Elnökség beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
3)Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4)MSíSz 2011. évi közhasznú jelentése, 2011. évi gazdasági beszámoló és a 2012. évi tervezett költségvetés
5)Alelnök választás
6)Alapszabály módosítás
7)Sportágstratégia
8)Egyebek
A Közgyűlés a fenti napirendi pontokat elfogadta, s a 2. 3. és 4. napirendi pontok megtárgyalását követően hoz majd határozatot ezen napirendi pontokról, amelyet a közgyűlés elfogad (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás)szavazattal.”
„5/2012 (2012.05.23) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés elfogadta a Magyar Sí Szövetség Elnökségének 2011. évi beszámolóját az előző közgyűlés óta eltelt időszakról. (29 igen , 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal.„
„6/2012. (2012.05.23) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés elfogadta a Magyar Sí Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentését (számviteli beszámolót és pénzügyi tervét) (29 igen , 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal.„
„7/2012 (2012.05.23) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés elfogadta a Magyar Sí Szövetség 2012. évi költségvetési tervét az Elnökség által előkészített részletes formában és tartalommal (29 igen , 0 nem és 0 tartózkodás)szavazattal.„
„8/2012 (2012.05.23.) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés elfogadta a Magyar Sí Szövetség Ellenőrző Bizottságának beszámolóját. (29 igen , 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal.„
„9 /2012 (2012.05.23.) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés úgy határoz (29 igen , 0 nem és 0 tartózkodás)  szavazattal, hogy mivel csak egy alelnökjelölt van, az alelnökről nyílt szavazással döntenek. „
„10 /2012 (2012.05.23.) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés a jelen Elnökség mandátumának lejártáig megválasztja Gótzy Antalt a Magyar Sí Szövetség alelnökének.
 (27 igen , 0 nem és 2 tartózkodás)  szavazattal. „
„11/2012 (2012.05.23.) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés az MSíSz alapszabályát a pénzügyi módosításokkal (20 igen , 0 nem és 9 tartózkodás szavazattal)  módosította. „
„12/2012 (2012.05.23.) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés az MSíSz alapszabályát a szövegszerű és stilisztikai módosításokkal (29 igen , 0 nem és 0 tartózkodás) egyhangúlag  módosította. „
„12/2012 (2012.05.23.) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés az MSíSz megújított „Sportágstratégiai fejlesztési koncepcióját” elfogadja. (29 igen , 0 nem és 0 tartózkodás)
„13/2012 (2012.05.23.) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés felhatalmazza az MSíSz Elnökségét, hogy a szükséges tárgyalások lefolytatása után és a sportdiplomáciai körülmények kialakulása esetén döntést hozzon, hogy a Magyar Sí Szövetség belépjen az Európai Sí Szövetségbe. (29 igen , 0 nem és 0 tartózkodás)