A Magyar Sí Szövetség Közgyűlési Határozatai 2015. január 20.

1/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés levezető elnöknek megválasztja Kálomista Gábort (41 igen, 0 nem és 7 tartózkodás) szavazattal. „

 

2/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés Szavazatszámláló Bizottsági tagnak megválasztja Miskolczi Lászlót és Szilágyi Jánost (41 igen, 4 nem és 3 tartózkodás) szavazattal. „

 

3/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés jegyzőkönyv vezetőnek megválasztja Bodai Juditot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Gedeont (Rozmaring SE) és Büki Gábort (Miskolci Honvéd SE) (47 igen, 0 nem és 1 tartózkodás) szavazattal. „

 

4/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozat:

 „A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat fogadja el, az itt feltüntetett tárgyalási sorrendben (18 igen, 0 nem és 1 tartózkodás) szavazattal:

 

  1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság,          jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi       pontok elfogadása. Az Elnökség beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt időszakról.
  2. Alszövetségek megalakítása
  3. Alapszabály módosítás
  4. Elnökségi tagok és Ellenőrző Bizottsági tagok visszahívása
  5.   Vezető tisztségviselők megválasztása (Elnökség, Ellenőrző Bizottság)
  6.     Sportágstratégia
  7.     SZMSZ módosítása
  8.     Egyebek

 

5/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozat:

„A Miskolci Honvéd SE visszavonta a napirendre tett indítványát. A közgyűlés elfogadta, hogy az Alszövetségek megalakításával a jelen közgyűlésen nem kíván foglalkozni. (47 igen , 0 nem és 1 tartózkodás) szavazattal.„

 

6/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozat:

„Az Alapaszabály módosításnál csak a bíróság által előírt hiánypótláshoz szükséges javaslatokat vegye figyelembe a tagság. (28 igen, 12 nem és 0 tartózkodás) szavazat.„

 

„7/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozat:

„Az Alapaszabály módosításnál ne csak a bíróság által előírt hiánypótláshoz szükséges javaslatokat vegye figyelembe a tagság, hanem a többi beérkezett javaslatot is. (15 igen, 26 nem és 5 tartózkodás) szavazat.„

 

„8/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadta a módosított alapszabályt. További alapszabály módosítást a mai közgyűlésen nem tárgyal és nem fogad el (44 igen, 0 nem és 1 tartózkodás) szavazattal.

 

„9/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadta a módosított alapszabályt. Minden egyéb alapszabály módosító indítványt a következő közgyűlésen fog megvitatni.

(33 igen, 7 nem és 7 tartózkodás) szavazattal.

 

„10/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozati javaslat:

„A közgyűlés elutasította az Elnökségi tagok és Ellenőrző Bizottsági tagok visszahívását.

(A javaslat 8 igen, 30 nem és 10 tartózkodás szavazatot kapott)

 

 „11/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozati javaslat:

„A közgyűlés megszavazza, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökét nyílt szavazással válassza meg, mivel csak egy jelölt van (38 igen, 0 nem és 7 tartózkodás) szavazattal.”

 

„12/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozati javaslat:

„A közgyűlés a mai napon elutasította a jelen tisztségviselői ciklus végéig (2017) Dr. Szabó Antalt az Ellenőrző Bizottság elnökének.

 (A javaslat 6 igen, 31 nem és 10 tartózkodás szavazatot kapott)”

 

„13/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozati javaslat:

„A közgyűlés az MSíSz megújított „Sportágstratégiai fejlesztési koncepcióját” elfogadja, és felhatalmazza az elnökséget, hogy a MOB és EMMI illetékes szakembereivel való egyeztetést tovább folytassa, s ennek során az esetleges szükséges módosításokat, változtatásokat saját hatáskörben az anyagon átvezesse (34 igen, 1 nem és 8 tartózkodás)  szavazattal.”

 

„14/2015 (2015.01.20) számú közgyűlési határozati javaslat:

„A közgyűlés a Magyar Sí Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát nem kívánja módosítani, azt továbbra is elnökségi hatáskörben hagyja (42 igen, 0 nem és 3 tartózkodás).