15/2015 (2015.05.13) számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés levezető elnöknek megválasztja Kálomista Gábort (52 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal. „
16/2015 (2015.05.13) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés Szavazatszámláló Bizottsági tagnak megválasztja dr. Egri Katalint és Molnár Lászlót (52 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal. „
17/2015 (2015.05.13) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés jegyzőkönyv vezetőnek megválasztja Hevenesi Ágnest, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Gedeont (Rozmaring SE) és Büki Gábort (Miskolci Honvéd SE) (52 igen, 0 nem és 1 tartózkodás) szavazattal. „
18/2015 (2015.05.13) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat fogadja el, az itt feltüntetett tárgyalási sorrendben (52 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal:
1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása.
2. Vezető tisztségviselők megválasztása (Ellenőrző Bizottság)
3. Alapszabály módosítás
4. Egyebek
„19/2015 (2015.05.13) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés a mai napon dr. Szieben Lászlót választotta meg a jelen tisztségviselői ciklus végéig (2017) az Ellenőrző Bizottság elnökének.
(A javaslat 28 igen, 24 nem és 0 tartózkodás szavazatot kapott)”
„20/2015 (2015.05.13) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés elfogadta az alapszabály módosítását a következő pontokban:
– dátumok javítása a közgyűlés időpontjára az alapszabály elején és végén
– 2.§ (2) székhelymódosítás
– 5. §-ban pontosítások és módosítások
– 6.§ (1) és (2) bekezdésében pontosítások
– 7. § (1) bekezdésében a módosítás
– 8. § (1) bekezdésben lévő pontosítások
– 11.§ (3) bekezdésében pontosítás
– 14. § (1) bekezdés pontosítás.
(41 igen, 8 nem és 3 tartózkodás) szavazattal.
„21/2015 (2015.05.13) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés nem fogadta el az alapszabály módosítását a következő pontokban, így azok változatlanok maradtak:
– 8. § (2) bekezdésében három különböző javaslat,
– 11.§ (3) bekezdéséhez előterjesztett javaslat,
– 16. § (1) bekezdéséhez előterjesztett javaslat,
– 16. § (2) bekezdéséhez előterjesztett javaslatok,
– 25.§ (1) bekezdéséhez előterjesztett javaslatok,
– 28. § (3) bekezdéshez előterjesztett javaslatok,
– és az 1. sz. melléklethez előterjesztett javaslatok
(26 igen, 19 nem és 7 tartózkodás) szavazattal.
Az elutasított módosításokat a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező alapszabály-módosítás nem mutatja, hiszen nem kerültek elfogadásra.