A Magyar Sí Szövetség Közgyűlési Határozatai 2016. május 26.

1/2016 (2016.05.26) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés levezető elnöknek megválasztja Kálomista Gábort (15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal. „
2/2016 (2016.05.26) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés Szavazatszámláló Bizottsági tagnak megválasztja Stark Mártont és Molnár Lászlót (15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal. „
3/2016 (2016.05.26) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés jegyzőkönyv vezetőnek megválasztja Bodai Juditot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gótzy Antalt (Kékesi Sas SE) és Büki Gábort (Miskolci Honvéd SE) (15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal. „
4/2016 (2016.05.26) számú közgyűlési határozat:
„A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat fogadja el, az itt feltüntetett tárgyalási sorrendben (15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal:
1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása.
2. Az Elnökség beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. MSíSz közhasznú jelentése, 2015. évi gazdasági beszámoló és a 2016. évi tervezett költségvetés
5. Egyebek
„5/2016 (2016.05.26) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés elfogadta a Magyar Sí Szövetség Elnökségének 2015. évi beszámolóját az előző közgyűlés óta eltelt időszakról. (18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal.„
„6/2016 (2016.06.26) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés elfogadta a Magyar Sí Szövetség Ellenőrző Bizottságának beszámolóját (18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal.„
„7/2016 (2016.06.26) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés elfogadta a Magyar Sí Szövetség 2015. évi közhasznúsági jelentését (számviteli beszámolót és pénzügyi tervét) (18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal.„
„8/2016 (2016.06.26) számú közgyűlési határozati javaslat:
„A közgyűlés elfogadta a Magyar Sí Szövetség 2016. évi költségvetési tervét az Elnökség által előkészített formában és irányszámokban (18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal.„