1/2017 (2017.05.29) számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés levezető elnöknek egyhangúlag megválasztja Kálomista Gábort (47 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal. „

 

2/2017 (2017.05.29) számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés Szavazatszámláló Bizottság tagjainak egyhangúlag megválasztja Stark Mártont és Molnár Lászlót (47 igen, 0 nem és 0 tartózkodás)szavazattal. „

3/2017 (2017.05.29) számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek 1 fő tartózkodással megválasztja Huszár-Nagy Katalint(46 igen, 0 nem és 1 tartózkodás) szavazattal.„

 

 4/2017 (2017.05.29) számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőknek 1 fő tartózkodással megválasztja Kovács Gedeon Lászlót és Büki Gábort (46 igen, 0 nem és 1 tartózkodás) szavazattal.„