Magyar Sí Szövetség
Hírek

A Magyar Sí Szövetség közleménye

Tekintettel arra, hogy a Magyar Sí Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 2017. évi rendes közgyűlését közvetlenül megelőzően a Szövetség egyik tagszervezete, a Nivelco SE versenyzőinek szülei részéről súlyosan megtévesztő, a valós tényeket valótlan színben feltüntető, vagy éppen elhallgató kommunikáció jelent meg az interneten, a Szövetség szükségesnek tartja a jelen közleményben reagálni a Szőllősné Deák Dóra és Szőllős Péter által leírtakra.

Szőllős Péterrel, Szőllős Barnabással, Szőllős Benjáminnal és a Nivelco SE-vel szemben azért indult sportfegyelmi eljárás, mert alapos gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy nevezettek – a Szövetség, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megtévesztésével – egy valótlan tartalmú okiratot használtak fel annak érdekében, hogy Szőllős Barnabás és Szőllős Benjámin részesülhessen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által meghirdetett ösztöndíjban. Emellett, nevezettek valóban felhasználták az előbb említett valótlan tartalmú okiratot arra is, hogy Szőllős Barnabás és Szőllős Benjámin részt vegyenek a 2017. évi Alpesi Magyar Bajnokságon is.

A sportfegyelmi eljárás megindításának alapját képezte továbbá annak gyanúja is, hogy a Nivelco SE érvényes sportorvosi engedély vagy háziorvosi igazolás nélkül indította el Szőllős Noát is a Magyar Bajnokságon.

A leírtak alapján a Szövetség Fegyelmi Bizottsága sportfegyelmi eljárást folytatott le, aminek során részletes bizonyítást vett fel, meghallgatva az eljárás alá vontakat, több tanút, valamint okirati bizonyítékokat is megvizsgálva.

Az előzőek szerinti részletes bizonyítási eljárás alapján állapította meg a Fegyelmi Bizottság, hogy az eljárás alá vontak megvalósították a valótlan tartalmú okirat felhasználását, és ezzel jogosulatlan előnyhöz jutottak, illetve juttatták versenyzőiket. Az is megállapítást nyert, hogy az eljárás alá vont versenyzők nem rendelkeztek a vizsgált időszakban érvényes sportorvosi engedéllyel, mégis – sportegyesületükkel és annak vezetőjével együtt – ezt a látszatot keltették a versenyengedélyeik kiváltása során, illetve részt vettek a Magyar Bajnokságon.

A Fegyelmi Bizottság által kiszabott sportfegyelmi büntetések mértéke előzőeknek megfelelően nem pusztán az érvényes sportorvosi engedély nélküli versenyzéshez igazodik, habár a Szövetség ezúton is hangsúlyozza, hogy különösen a kiskorú versenyzők esetében kiemelt fontosságúnak tekinti a versenyzők megfelelő, mi több, a jogszabályi előírásokkal összhangban álló sportorvosi vizsgálati rend betartását és betartatását. A kiszabott büntetések mértékének megállapítása során a Fegyelmi Bizottság a valótlan tartalmú okirat felhasználására, az ily módon szerzett jogosulatlan előnyre és annak mértékére, az elkövetett szabálysértéseknek a Szövetségnek a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előtti jó hírnevének sértésére alkalmas voltára volt tekintettel.

Végezetül, a Szőllősné Deák Dóra által megfogalmazott kérdésre a Szövetség határozott válasza az, hogy semmilyen összefüggés nincs a Nivelco SE irat betekintési kérelme az ismertetett sportfegyelmi eljárás között. Minden, ezzel ellentétes híresztelés valótlan, amivel szemben a Szövetség minden rendelkezésére álló eszközzel fel fog lépni.

Budapest, 2017. május 29.

« Március 2018 »
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31